تشک طبی میسافیر - misafir Medical Mattress
تشک طبی فنری نرم فنر متصل 2 میلی متر لایه ترموفلت 1200 گرمی اسفنج دانسیته 20 بین فنرها و دو طرف تشک پارچه ژاگارد تخت بافت پنبه ای 350 گرمی الیاف نرم سیلیکونی 150 گرمی کپسول های تهویه هوا دستگیره های مقاوم جهت جابجایی دارای 5 سایز استاندارد دارای 3 سال گارانتی کالا

میسافیر Misafir

تشک طبی فنری نرم تهیه شده از فنر متصل به قطر 2 میلی متر و تزریق اسفنج با دانسیته 20 مابین فنرها.

همچنین ازلایه ترموفلت جهت تقسیم مساوی فشار و افزایش طول عمر مفید تشک استفاده گردیده است.

در 2 طرف تشک اسفنج با دانسیته 20 قرار گرفته و پارچه استفاده شده در آن ژاکارد پنبه ای است که با الیاف نرم لایی دوزی شده است.

میسافیر با بهره گیری از کپسول های تهویه، هوایی پاک را درون تشک فراهم آورده است. گارانتی این تشک 3 سال می باشد.

تشک طبی میسافیر - misafir Medical Mattress