بعضی افراد به مطب پزشک مراجعه میکنند و از خواب بسیار بد شبانه شان شاکی هستند. در بررسی روی این افراد گاهی مشاهده میشود که خواب شبانه شان برخلاف تصور خودشان خوب است!

sleepless-night

این نوع بیخوابی را بیخوابی پارادوکس یا متناقض می گویند.
علت این نوع اختلال خواب معمولا مشکلات روانشناختی است که ممکن است خود فرد از وجود آنها بی خبر باشد.
افراد مبتلا به این نوع اختلال ذکر می کنند که هر صدایی در طول شب میتواند سبب بیدار شدن آنها شود ولی با این حال خواب آلودگی روزانه چندانی ندارند.
تشخیص

شرح حال،معاینه و تست های خواب

درمان

  1. درمان شناختی رفتاری ویژه اختلالات خواب
  2. درمان های دارویی (بصورت کمکی و در موارد خاص)