چگونه می توان رنگ اتاق خواب را با تخت و دیگر وسایل آن ست کرد و نوع سلیقه و چیدمان چه تاثیری در زیبایی دکوراسیون دارند؟ -عوامل و شرایط مختلفی در این انتخاب تاثیر گذارخواهند بود. علاقه و سلیقه شما، صاحب خانه و یا اجاره نشین بودن و هزینه ای که برای این موضوع در نظر می گیرید. گاهی نیز با توجه به شرایطتان شاید…