فهرست تشک های طبی داتیس


تشک طبی تشکی میباشد که با آناتومی طبیعی بدن سازگار باشد ودر هنگام خواب با فشار و وزن بدن تطبیق داشته باشد و از پارچه و الیاف طبیعی استفاده شود . از خواص بارز تشک های طبی ، استفاده از فنرهای منفصل و مموری فوم میباشد که درتهیه تشکهای داتیس از همه این مواد بهره گرفته شده است .